Banner.

Aplikace statistika poskytnutých geodetických údajů

Aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů průběžně monitoruje stahování formulářů geodetických údajů z Databáze bodových polí. Počty stažených formulářů jsou zobrazovány na této webové stránce formou interaktivních grafů a tabulek. Monitorují se jak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím aplikace Databáze bodových polí, tak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím prohlížecí služby WMS Bodová pole Geoportálu ČÚZK. Statistiky tak zahrnují veškeré geodetické údaje, které byly uživatelům Databáze bodových polí prostřednictvím Internetu poskytnuty, včetně těch poskytnutých prostřednictvím Geoprohlížeče ČÚZK či mobilních aplikací Mapy ČÚZK.

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2020
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1892 1929 1888 1670 1743 1 924 4051 1826 2239 3247 807
VBPw 5223 5756 5011 6209 5509 6539 4402 5019 4550 6336 6827 3737
TBPi 67 270 62 73 89 68 62 39 171 124 172 86
TBPw 87 57 101 101 69 65 59 49 60 143 82 68
TB 6235 5245 6043 6228 5796 5329 4826 3956 4076 5675 5881 3791
ZhB 8027 7001 7635 8329 7352 8413 5817 5257 6021 7144 7822 4557
PPBP 16481 12926 12814 14833 13371 14035 9814 10685 10465 13537 10433 7475

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2019
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 765 2001 1064 1479 1236 1013 1152 1 107 1742 1853 1488
VBPw 3006 6742 6371 5668 4941 4350 4735 4807 5319 6869 6066 3230
TBPi 36 268 64 124 82 34 157 46 1 254 171 154
TBPw 33 80 76 76 53 85 57 50 67 169 80 42
TB 2965 5822 5839 6157 5104 4102 4265 4672 4691 5352 5083 3862
ZhB 3879 6792 7948 7343 6898 6353 6317 5510 6299 7553 7317 4066
PPBP 10939 18843 15785 15305 13762 10661 10088 9811 10685 12215 11494 7294

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2018
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1726 3488 5788 2319 1619 2114 1461 764 847 1167 1378 1145
VBPw 5583 7789 6994 6760 6784 6080 5279 3565 3712 4426 5302 3452
TBPi 189 357 1037 335 146 302 70 1 86 73 84 77
TBPw 82 67 82 82 113 71 65 47 37 489 50 46
TB 6512 5283 6914 6393 5538 5167 4301 3178 2952 3455 3899 3138
ZhB 8410 7540 8803 9068 7932 6757 6280 4744 4632 4857 5769 4168
PPBP 19950 18012 18085 16657 20133 15699 11632 8641 10190 9540 11916 8967

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2017
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1490 1797 1718 1260 1587 984 1038 906 1011 2410 1540 1192
VBPw 5753 5937 7943 6512 6845 6470 4971 5395 6223 8253 7815 4077
TBPi 136 196 94 97 107 90 120 106 97 213 206 106
TBPw 52 77 82 82 93 74 57 89 60 113 68 43
TB 6301 5213 9317 7936 6832 6710 5171 7276 6253 7466 6210 3404
ZhB 8521 7415 12840 10655 9897 9238 7633 9929 8765 11167 9114 5089
PPBP 23138 16945 23984 17763 19162 18565 13845 16777 15861 22775 18794 10287

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2016
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 4959 7636 6810 5604 5831 4710 4087 4012 4212 7207 6213 4032
VBPw 4418 4738 5452 5254 6324 4869 3100 3711 3618 4944 4145 2864
TBPi 157 160 172 223 199 260 169 181 312 403 250 376
TBPw 47 34 104 104 77 52 46 76 63 58 32 77
TB 12380 10590 10524 11360 10220 8791 6976 8254 8484 8807 7267 5119
ZhB 51744 15002 14726 16340 14995 12441 9980 10674 12951 12190 10276 7207
PPBP 23794 23461 22893 23872 24782 21272 15320 18072 19107 22162 18581 11711

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2015
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 7681 10590 9319 9954 5883 6353 5399 5605 5664 7175 7319 5818
VBPw 3258 3668 4555 5535 5227 5178 5004 4638 4976 6012 5604 3231
TBPi 823 216 836 275 209 131 124 266 128 286 404 242
TBPw 53 20 55 55 75 59 44 85 84 121 61 58
TB 10538 9445 11994 11104 10816 9958 8538 15087 10121 11780 10148 6949
ZhB 15778 12582 17578 16892 14985 13816 12485 51054 13932 18800 14404 9761
PPBP 24487 27423 27107 34541 23329 28683 27585 23000 23796 25376 25518 15811

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2014
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 6544 8976 8613 7914 7219 6554 6353 5703 9057 9754 9016 5853
VBPw 2955 2989 3391 2951 2817 3034 3042 2730 3541 4244 3356 2430
TBPi 248 210 276 267 296 293 217 153 261 362 210 268
TBPw 42 41 42 42 28 41 34 33 56 31 41 21
TB 12212 11252 12952 13836 11396 9562 13413 10476 12136 11779 10348 7295
ZhB 17389 14792 17648 18118 16314 14107 15390 14081 15745 17836 14241 10809
PPBP 27794 27654 29733 29967 25576 28041 24967 22256 26194 30146 24997 17082

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2013
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 7702 10717 10607 8540 8977 8104 3696 6106 8698 11387 10213 5653
VBPw 1232 1467 1959 2070 1917 2252 1203 2549 2720 2676 3082 2451
TBPi 178 310 277 167 297 200 116 154 198 303 329 230
TBPw 18 8 22 23 40 35 17 31 35 37 58 38
TB 14041 10720 17738 14786 13730 11682 5731 11083 13372 18606 20607 13522
ZhB 18404 16181 59751 22823 19953 16779 8113 15611 19763 27363 30111 20597
PPBP 28535 27090 27223 26494 24599 29500 16412 29879 24358 27952 27943 16617

Statistika poskytnutých geodetických údajů 2012
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 10747 9315 11958 10460 10582 9418 8250 8019 10763 11774 9901 2268
VBPw 1275 634 1253 1488 1500 972 1544 1581 1496 2133 1949 429
TBPi 220 308 257 298 194 279 169 150 248 366 255 51
TBPw 35 5 18 17 19 27 29 21 30 49 27 13
TB 18805 22191 18797 23861 14742 25373 12032 19075 14036 23253 16013 9807
ZhB 25164 32671 28999 36781 21698 33233 18204 28775 18909 31714 22562 14166
PPBP 11632 9654 13716 12606 12178 10237 10085 10936 12674 14757 13330 6778

Vysvětlivky:

TB - geodetické údaje trigonometrického bodu
ZhB - geodetické údaje zhušťovacího bodu
PPBP - geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole
VBPi - nivelační údaje bodu výškového bodového pole - poskytnuté přes interaktivní vyhledávání
VBPw - nivelační údaje bodu výškového bodového pole - poskytnuté přes webové služby
TBPi - geodetické údaje bodu základního tíhového bodového pole - poskytnuté přes interaktivní vyhledávání
TBPw - geodetické údaje bodu základního tíhového bodového pole - poskytnuté přes webové služby