Banner.

Aplikace statistika poskytnutých geodetických údajů

Aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů průběžně monitoruje stahování formulářů geodetických údajů z Databáze bodových polí. Počty stažených formulářů jsou zobrazovány na této webové stránce formou interaktivních grafů a tabulek. Monitorují se jak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím aplikace Databáze bodových polí, tak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím prohlížecí služby WMS Bodová pole Geoportálu ČÚZK. Statistiky tak zahrnují veškeré geodetické údaje, které byly uživatelům Databáze bodových polí prostřednictvím Internetu poskytnuty, včetně těch poskytnutých prostřednictvím Geoprohlížeče ČÚZK či mobilních aplikací Mapy ČÚZK.


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2021
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2021
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1516 2450 2122 1463 1892 947 560 852 1033 1214 1461 0
VBPw 5874 8170 6831 6418 5469 4680 3332 3975 4855 4274 6290 0
TBPi 106 117 77 142 142 36 22 12 47 105 34 0
TBPw 75 94 99 99 60 46 62 49 66 84 65 0
TB 6268 5466 7453 6654 5439 4401 4045 3622 4517 4283 6575 0
ZhB 6882 7749 12231 11196 6925 5372 4209 5125 5527 6246 6969 0
PPBP 13649 10352 14840 13475 11857 8827 7304 9212 8610 9939 10103 0


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2020
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2020
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1892 1929 1888 1670 1743 1 924 4051 1826 2239 3247 807
VBPw 5223 5756 5011 6209 5509 6539 4402 5019 4550 6336 6827 3737
TBPi 67 270 62 73 89 68 62 39 171 124 172 86
TBPw 87 57 101 101 69 65 59 49 60 143 82 68
TB 6235 5245 6043 6228 5796 5329 4826 3956 4076 5675 5881 3791
ZhB 8027 7001 7635 8329 7352 8413 5817 5257 6021 7144 7822 4557
PPBP 16481 12926 12814 14833 13371 14035 9814 10685 10465 13537 10433 7475


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2019
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2019
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 765 2001 1064 1479 1236 1013 1152 1 107 1742 1853 1488
VBPw 3006 6742 6371 5668 4941 4350 4735 4807 5319 6869 6066 3230
TBPi 36 268 64 124 82 34 157 46 1 254 171 154
TBPw 33 80 76 76 53 85 57 50 67 169 80 42
TB 2965 5822 5839 6157 5104 4102 4265 4672 4691 5352 5083 3862
ZhB 3879 6792 7948 7343 6898 6353 6317 5510 6299 7553 7317 4066
PPBP 10939 18843 15785 15305 13762 10661 10088 9811 10685 12215 11494 7294


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2018
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2018
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1726 3488 5788 2319 1619 2114 1461 764 847 1167 1378 1145
VBPw 5583 7789 6994 6760 6784 6080 5279 3565 3712 4426 5302 3452
TBPi 189 357 1037 335 146 302 70 1 86 73 84 77
TBPw 82 67 82 82 113 71 65 47 37 489 50 46
TB 6512 5283 6914 6393 5538 5167 4301 3178 2952 3455 3899 3138
ZhB 8410 7540 8803 9068 7932 6757 6280 4744 4632 4857 5769 4168
PPBP 19950 18012 18085 16657 20133 15699 11632 8641 10190 9540 11916 8967


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2017
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2017
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1490 1797 1718 1260 1587 984 1038 906 1011 2410 1540 1192
VBPw 5753 5937 7943 6512 6845 6470 4971 5395 6223 8253 7815 4077
TBPi 136 196 94 97 107 90 120 106 97 213 206 106
TBPw 52 77 82 82 93 74 57 89 60 113 68 43
TB 6301 5213 9317 7936 6832 6710 5171 7276 6253 7466 6210 3404
ZhB 8521 7415 12840 10655 9897 9238 7633 9929 8765 11167 9114 5089
PPBP 23138 16945 23984 17763 19162 18565 13845 16777 15861 22775 18794 10287


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2016
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2016
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 4959 7636 6810 5604 5831 4710 4087 4012 4212 7207 6213 4032
VBPw 4418 4738 5452 5254 6324 4869 3100 3711 3618 4944 4145 2864
TBPi 157 160 172 223 199 260 169 181 312 403 250 376
TBPw 47 34 104 104 77 52 46 76 63 58 32 77
TB 12380 10590 10524 11360 10220 8791 6976 8254 8484 8807 7267 5119
ZhB 51744 15002 14726 16340 14995 12441 9980 10674 12951 12190 10276 7207
PPBP 23794 23461 22893 23872 24782 21272 15320 18072 19107 22162 18581 11711


Vysvětlivky:

TB - geodetické údaje trigonometrického bodu
ZhB - geodetické údaje zhušťovacího bodu
PPBP - geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole
VBPi - nivelační údaje bodu výškového bodového pole - poskytnuté přes interaktivní vyhledávání
VBPw - nivelační údaje bodu výškového bodového pole - poskytnuté přes webové služby
TBPi - geodetické údaje bodu základního tíhového bodového pole - poskytnuté přes interaktivní vyhledávání
TBPw - geodetické údaje bodu základního tíhového bodového pole - poskytnuté přes webové služby