Banner.

Vývoj aplikací Databáze bodových polí

Datum Kategorie Událost
15.8.2023 PPBP Přesnost bodů PPBP
Údaj o přesnosti bodů PPBP je nově dostupný při zobrazení GÚ těchto bodů.
1.7.2023 ZPBP, ZVBP, ZTBP Vedení bodů geodetických základů v RÚIAN
Body geodetických základů jsou společně s jejich ochrannými pásmy nově vedeny v RÚIAN formou účelových územních prvků.
1.12.2022 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Modernizace a integrace DBP, optimalizace poskytování GÚ
Byla provedena modernizace aplikací určených pro správu DBP včetně integrace databázových technologií. V této souvislosti bylo modernizováno a optimalizováno poskytování GÚ zejména bodů ZVBP a PVBP.
11.4.2022 PVBP zveřejnění GÚ o bodech PVBP z území hlavního města Prahy
Body PVBP z území hl. m. Prahy dříve dostupné pouze v analogové formě byly doplněny do DBP a GÚ těchto bodů zveřejněny v rámci dostupných služeb a aplikací.
4.2.2021 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Nové verze služeb WMS a WFS – Bodová pole
Byla zveřejněna nova stahovací služba WFS Bodová pole, která umožňuje stahování bodů bodových polí bez nutnosti registrace. Současně byla zveřejněna nova verze služby WMS Bodová pole, a dale mapová služba ESRI ARcGIS Server umožňující stažení bodů bodových polí ve formátu geoJSON.
3.8.2020 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Nová aplikace Geoprohlížeč
Grafické vyhledávání bodů bodového pole bylo zprovozněno v rámci nové aplikace Geoprohlížeč Geoportálu ČÚZK, která nahrazuje původní verzi Geoprohlížeče. Nový Geoprohlížeč je dostupný také pro mobilní zařízení a pro grafické vyhledání bodů bodového pole tak nahrazuje původní aplikace Mapy ČÚZK.
22.5.2020 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Podrobné členění vrstev služby WMS – Bodová pole
V prohlížecí službě WMS – Bodová pole bylo provedeno podrobně členění vrstev tak, aby bylo možné samostatně zobrazit jednotlivé kategorie bodů bodového pole i jejich podkategorie (centrum / přidružený bod, stávající / zrušený bod se souřadnicemi ETRS89, bod se souřadnicemi ETRS89 určenými staticky / metodou RTK) včetně zobrazení bodů bez čísel / s čísly.
26.2.2019 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Vyjádření k existenci bodů bodového pole
Na Geoportálu ČÚZK byla zveřejněna aplikace Vyjádření k existenci bodů bodového pole, která umožňuje vlastníkům nebo oprávněným uživatelům nemovitostí zjistit, zda a jaké geodetické body se nacházejí v území dotčeném jejich stavební činností.
1.1.2018 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Nová verze mobilních aplikací Mapy ČÚZK
Původní mobilní aplikace Mapy ČÚZK vyvinuté pro mobilní zařízení Android a iOS byly nahrazeny stejnojmennou webovou aplikací, která se spouští přímo z webového prohlížeče mobilního zařízení.
28.12.2017 ZPBP Popularizace historicky významných bodů ZPBP
Byla vytvořena webová stránka s historickými i soudobými fotografiemi vybraných historicky významných bodů ZPBP a s popisem účelu a významu těchto bodů. V místě bodů ZPBP byly současně postupně instalovány popularizační cedule s QR kódem vedoucím na tuto stránku.
31.12.2016 ZPBP, ZhB, ZVBP, PVBP, ZTBP Ukončení provozu grafického vyhledávání aplikace DBP na přehledce TL
Původní grafické vyhledávání aplikace DBP na přehledce TL bylo ukončeno, jeho funkcionalitu nahradilo grafické vyhledávání v Geoprohlížeči Geoportálu ČÚZK
1.11.2016 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP Viditelnost geodetických bodů v aplikaci Analýzy výškopisu http://ags.cuzk.cz/av
Na Geoportálu ČÚZK byla zprovozněna nová verze aplikace Analýzy výškopisu umožňující zjistit přímou viditelnost resp. detekovat překážky mezi dvěma geodetickými body v terénu s využitím digitálního modelu povrchu resp. digitálního modelu reliéfu.
30.6.2016 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP spuštění bezplatné stahovací služby WFS - Bodová pole
Přístup k DBP byl umožněn prostřednictvím bezplatné stahovací služby WFS – Bodová pole Geoportálu ČÚZK umožňující registrovaným uživatelům Geoportálu ČÚZK stahovat aktuální data DBP ve formátu GML.
29.10.2014 ZPBP, ZhB, ZVBP, PVBP Geodetické údaje o bodech ZPBP, ZhB, ZVBP a PVBP s fotografiemi
Geodetické údaje o bodech ZPBP, ZhB, ZVBP a PVBP byly doplněny o možnost zobrazení fotografií.
29.10.2014 ZTBP Hodnoty tíže v nové realizaci tíhového systému
Hodnoty tíže dosud vztažené k původní realizaci Tíhového systému 1995 (S-Gr95) byly do geodetických údajů doplněny také k nové realizaci 2010 tohoto systému a současně uveden rozdíl obou realizací.
25.7.2013 ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP spuštění aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů
aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů průběžně monitoruje stahování geodetických údajů z DBP. Počty stažených formulářů jsou zobrazovány na webové stránce formou interaktivních grafů a tabulek, dle příslušné kategorie bodového pole.
15.5.2013 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP zveřejnění mobilních aplikací Mapy ČÚZK
Přístup k DBP byl umožněn prostřednictvím mobilních aplikací Mapy ČÚZK dostupných pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS. Uživatelé tak mohou zobrazit přehledku bodových polí resp. geodetické údaje přímo na mobilním zařízení v lokalitě, ve které se nachází.
1.7.2012 ZPBP a ZhB
se souřadnicemi
ETRS89
souřadnice ETRS89 v nové realizaci ETRF2000
v souvislosti se zveřejněním nové verze převodní tabulky table_yx_3_v1202.dat určené pro převod mezi systémy S-JTSK/05 resp. ETRS89 a S-JTSK byly doplněny nové souřadnice ETRS89 k 513 ZhB a současně aktualizovány souřadnice ETRS89 u 23 bodů ZBPP a 467 ZhB umístěných zejména na území 18 TL, ve kterých do té doby nebylo možné využívat zpřesněnou globální transformaci mezi uvedenými souřadnicovými systémy.
1.7.2011 CZEPOS, ZPBP, ZhB, PPBP, ZVBP, PVBP, ZTBP spuštění bezplatné prohlížecí služby WMS - Bodová pole
Přístup k DBP byl umožněn prostřednictvím bezplatné prohlížecí služby WMS – Bodová pole Geoportálu ČÚZK umožňující zobrazení přehledky bodových polí nad zvoleným mapovým podkladem i zobrazení geodetických údajů prostřednictvím aplikací třetích stran
2.1.2011 ZPBP a ZhB
se souřadnicemi
ETRS89
souřadnice ETRS89 v nové realizaci ETRF2000
Souřadnice ETRS89 TB a ZhB byly aktualizovány resp. doplněny novými hodnotami odpovídajícími nové realizaci ETRF2000
13.12.2010 ZVBP zpřesnění souřadnic S-JTSK bodů ZVBP
Souřadnice S-JTSK cca. 70 tis. bodů ZVBP byly zpřesněny na základě odsunu nivelačních bodů nad mapou Ortofoto ČR
18.12.2009 zrušené body
ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
zprovoznění grafického vyhledávání bodů v GeoProhlížeči ZÚ
1.12.2009 CZEPOS zprovoznění textového vyhledávání stanic z prostředí DBP
1.12.2009 zrušené body
ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
zprovoznění textového vyhledávání bodů z prostředí DBP
8.9.2009 CZEPOS zpřístupnění souřadnic stanic CZEPOS z prostředí DBP
a zprovoznění grafického vyhledávání stanic CZEPOS
Stanice CZEPOS byly zobrazeny na přehledce TL a umožněno tak jejich grafické vyhledávání a následné zobrazení souřadnic v systémech ETRS89 a S-JTSK.
8.9.2009 zrušené body
ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
zveřejnění souřadnic zrušených bodů ZPBP se souřadnicemi ETRS89
a zprovoznění grafického vyhledávání těchto bodů
Zrušené body ZPBP se souřadnicemi ETRS89 byly zobrazeny na přehledce TL a umožněno tak jejich grafické vyhledávání a následné zobrazení souřadnic v systémech ETRS89 a S-JTSK.
23.3.2009 PPBP hlášení závad o bodech PPBP přímo z prostředí GÚ
Hlášení závad bylo rozšířeno také o body PPBP, přičemž hlášení bylo zpřístupněno přímo z formuláře GÚ příslušného bodu.
18.2.2009 ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
umístění souřadnic na GÚ v textové podobě
U bodů se souřadnicemi ETRS89 byly na GÚ umístěny souřadnice (S-JTSK i ETRS89) také v textové podobě a bylo tak umožněno jejich kopírování do schránky operačního systému.
12.2.2009 ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
zprovoznění grafického vyhledávání bodů se souřadnicemi ETRS89 určenými RTK v GeoProhlížeči ZÚ
V GeoProhlížeči ZÚ byly v rámci tématické mapy Bodová pole vyčleněny do samostatné vrstvy body se souřadnicemi ETRS89 určené metodou RTK a umožněno tak jejich grafické vyhledávání.
14.1.2009 PPBP zprovoznění grafického vyhledávání bodů PPBP v GeoProhlížeči ZÚ
V GeoProhlížeči ZÚ byly v rámci tématické mapy Bodová pole zobrazeny body PPBP a umožněno tak jejich grafické vyhledávání.
6.1.2009 ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
zprovoznění grafického vyhledávání bodů se souřadnicemi ETRS89 určenými RTK na přehledce TL
V grafickém vyhledávání na přehledce TL byly do samostatné vrstvy vyčleněny body se souřadnicemi ETRS89 určené metodou RTK a umožněno tak jejich grafické vyhledávání.
18.12.2008 ZPBP a ZhB
se
souřadnicemi
ETRS89
určenými RTK
zveřejnění souřadnic ETRS89 určených RTK
Souřadnice ETRS89 bodů ZPBP a ZhB určené metodou RTK byly umístěny na GÚ.
19.8.2008 PPBP zveřejnění GÚ o bodech PPBP
a zprovoznění textového vyhledávání těchto bodů
Body PPBP byly zveřejněny na Internetu a umožněno jejich textové vyhledávání.
leden 2008 ZPBP, ZhB
ZVBP, PVBP ZTBP
zprovoznění grafického vyhledávání v GeoProhlížeči ZÚ
Do internetové aplikace GeoProhlížeč ZÚ byla přidána nová vrstva Bodové pole umožňující grafické vyhledávání bodových polí a následné zobrazení GÚ z DBP.
11.6.2008 ZPBP, ZhB
ZVBP, PVBP ZTBP
hlášení závad o bodech bodových polí přímo z prostředí GÚ
Hlášení závad bylo umožněno přímo z formuláře GÚ příslušného bodu.
19.9.2007 ZPBP, ZhB
ZVBP, PVBP ZTBP
sjednocení grafického vyhledávání aplikace DBP na přehledce TL
Na přehledce TL byly společně zobrazeny všechny kategorie bodového pole s možností zapnutí či vypnutí vrstev jednotlivých kategorií.
4.5.2007 ZPBP, ZhB
ZVBP, PVBP ZTBP
spuštění aplikace DBP http://bodovapole.cuzk.cz
Společná aplikace DBP vznikla sjednocením původních aplikací DATAZ a Databáze ČSNS, původní aplikace byly zrušeny.
2006 PVBP zveřejnění GÚ o bodech PVBP
včetně grafického a textového vyhledávání těchto bodů
Body ZVBP začaly být postupně naplňovány do DBP a zveřejňovány v rámci původní internetové aplikace Databáze ČSNS.
2006 ZTBP zprovoznění grafického vyhledávání bodů ZTBP
Body ZTBP byly zobrazeny na přehledce TL a umožněno tak jejich grafické vyhledávání.
2005 ZTBP zveřejnění GÚ o bodech ZTBP
a zprovoznění textového vyhledávání těchto bodů
GÚ bodů ZTBP byly zveřejněny na Internetu a umožněno jejich textové vyhledávání v rámci původní internetové aplikace Databáze ČSNS.
2004 ZPBP, ZhB ZVBP zveřejnění GÚ o bodech ZPBP, ZhB a bodech ZVBP
a zprovoznění textového a grafického vyhledávání těchto bodů
GÚ bodů ZPBP, ZhB a bodů ZVBP byly zveřejněny na Internetu a umožněno jejich grafické a textové vyhledávání v rámci původních internetových aplikací DATAZ a Databáze ČSNS.

Použité zkratky:

ČSNS - Česká státní nivelační síť (Databáze ČSNS – původní označení aplikace pro poskytování geodetických údajů o bodech České státní nivelační sítě nahrazená v roce 2007 aplikací Databáze bodových polí)
CZEPOS - /Czech Positioning System/ Česká síť permanentních stanic pro určování polohy
DATAZ - Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů (původní aplikace pro poskytování geodetických údajů o trigonometrických a zhušťovacích bodech nahrazená v roce 2007 aplikací Databáze bodových polí)
DBP - Databáze bodových polí (označení produkční databáze a současně označení internetové aplikace pro publikace bodů z této databáze)
ETRS89 - Evropský terestrický referenční systém, epocha 1989
GML - Geografický značkovací jazyk (geographics markup language)
GPS - Globální poziční systém
- Geodetické údaje
PVBP - Podrobné výškové bodové pole
RÚIAN - Registr územní identifikace a nemovitostí
RTK - /real time kinematics/ Kinematická metoda v reálném čase (metoda měření GPS s připojením na síť permanentních stanic - byla použita pro zaměření bodů základního polohového bodového pole a zhušťovacích bodů připojením na stejnojmennou službu sítě CZEPOS)
S-JTSK - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
TL - triangulační list
WFS - stahovací služba poskytovaná dle standardu web feature service
WMS - prohlížecí služba poskytovaná dle standardu web map service
ZhB - Zhušťovací bod(y)
ZPBP - Základní polohové bodové pole
ZVBP - Základní výškové bodové pole
ZTBP - Základní tíhové bodové pole
- Zeměměřický úřad