Banner.

Databáze bodových polí

Zeměměřický úřad vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách ze zákona 359/1992 Sb. Databáze bodových polí je dle nařízení vlády č. 159/2023 Sb. zahrnuta mezi databáze geodetických údajů a používá se pro zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu jako zdroj údajů o geometrickém základu zeměměřických činností. Databáze bodových polí v současné době obsahuje:

69 200 center trigonometrických a zhušťovacích bodů
29 900 přidružených bodů
125 200 nivelačních bodů ČSNS a ČPNS
500 tíhových bodů
420 500 bodů podrobného polohového bodového pole přebíraných z ISKN

Pro přístup ke geodetickým údajům pokračujte v menu: Databáze bodových polí …

Nalezli jste nesoulad mezi údajem v databázi a skutečným stavem geodetického bodu v terénu? Vyplňte Hlášení o závadách bodů bodového pole! Pokračujte zde …

Aktuální informace o vývoji aplikací Databáze bodových polí (DBP) naleznete zde …


Správa geodetických základů v roce 2024

Zeměměřický úřad vykonává správu geodetických základů České republiky a rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole ze zákona 359/92 Sb. V roce 2024 provádí Zeměměřický úřad v rámci správy geodetických základů tyto práce:

Správa České státní trigonometrické sítě (ČSTS):

Na základě došlých Hlášení o závadách bodů bodového pole probíhá tzv. dynamická údržba ČSTS, v rámci které se provádí nápravné práce na trigonometrických bodech - přednostně v lokalitách s vyšší hustotou došlých hlášení. Současně probíhá tzv. periodická údržba ČSTS, kdy se nápravné práce provádí ve stanovené lokalitě pouze na bodech ČSTS se souřadnicemi S-JTSK i ETRS89.Správa Základní geodynamické sítě (ZGS):

V letošním roce probíhá v rámci zapojení ČSNS do Evropského výškového referenčního rámce a definice národní realizace Evropského výškového referenčního systému (EVRS) zaměření spojnic bodů ZGS: 5 Praha – 28 Teplice a dále 26 Přimda – 32 Všeruby – 6 Kotouň – 24 Plzeň metodou velmi přesné nivelace (VPN).Správní činnosti:

Na základě došlých žádostí a oznámení rozhoduje Zeměměřický úřad o zrušení měřických značek. Dále připravuje podklady a vede řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.