Banner.

Databáze bodových polí

Zeměměřický úřad vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách ze zákona 359/92 Sb. Databáze bodových polí v současné době obsahují:

75 200 center trigonometrických a zhušťovacích bodů
35 300 přidružených bodů
119 500 nivelačních bodů ČSNS a ČPNS
500 tíhových bodů

Pro přístup ke geodetickým údajům pokračujte v menu: Databáze bodových polí …

Nalezli jste nesoulad mezi údajem v databázi a skutečným stavem geodetického bodu v terénu? Vyplňte Hlášení o závadách bodů bodového pole! Pokračujte zde …

Aktuální informace o vývoji aplikací Databáze bodových polí (DBP) naleznete zde …


Správa geodetických základů v roce 2021

Zeměměřický úřad vykonává správu geodetických základů České republiky a rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole ze zákona 359/92 Sb. V roce 2021 provádí Zeměměřický úřad v rámci správy geodetických základů tyto práce:

Správa České státní trigonometrické sítě (ČSTS):

Na základě došlých Hlášení o závadách bodů bodového pole probíhá tzv. dynamická údržba ČSTS, v rámci které se provádí nápravné práce na trigonometrických bodech - přednostně v lokalitách s vyšší hustotou došlých hlášení. Současně probíhá tzv. periodická údržba ČSTS, kdy se nápravné práce provádí ve stanovené lokalitě pouze na bodech ČSTS se souřadnicemi S-JTSK i ETRS89.Správa České státní nivelační sítě (ČSNS):

V rámci správy ČSNS probíhá v letošním roce nivelační zaměření Zvláštní nivelační sítě (ZNS) Plzeň.

Správa Základní geodynamické sítě (ZGS):

V letošním roce probíhá v rámci zapojení ČSNS do Evropského výškového referenčního rámce a definice národní realizace Evropského výškového referenčního systému (EVRS) zaměření spojnic bodů ZGS: 10 Bylnice – 30 Velký Lopeník – 19 Mikulov metodou velmi přesné nivelace (VPN).Správní činnosti:

Na základě došlých žádostí a oznámení rozhoduje Zeměměřický úřad o zrušení měřických značek. Dále připravuje podklady a vede řízení při porušení pořádku na úseku zeměměřictví.